< Tetra Pak Idrottsförening - TPIF

Nyheter
Styrelsen
OrkIdén
Pensionär
   
 


Ansvarig utgivare:
Martin Carlsson
Webmaster:
Martin Carlsson

Denna sida är publicerad för alla motionärer inom Tetra Pak Lund. Aktiviteter
www.tpif.se upphör som allmän informationskanal
Numera uppdateras inte denna hemsida med allmän information för Tetra Pak IF. Istället finns informationen tillgänglig via Microsoft Online Team Site och via Microsoft Teams. Båda dessa kanaler nås enkelt både innanför och utanför Tetra Paks nätverk samt även via mobilen. Det är även möjligt för pensionärer att få tillträde till dessa sidor. Vänligen hör av er till Tetra Pak IF ordförande för detta.
Tetra Pak IF Online Team Site eller Tetra Pak IF Teams
Har ni frågor vänd er gärna till Tetra Pak IF styrelse.

TPIF bildades 1957 och hade under första verksamhetsåret 100 medlemmar och sex sektioner. Antalet idrottande tetraiter har under åren mångdubblats och idag finns 25 olika sektioner. Välj i aktivitetsmenyn ovan för att läsa mer om respektive sektion, vem som är sektionsledare och när och var grenen utövas. Dessa aktiviteter kan fritt användas av alla medlemmar i TPIF. Kontakta någon av oss i styrelsen om du är intresserad av att bilda en ny sektion.