Nyheter
Ny medlem
Rabatter
Styrelsen
Sektionsledare
Hallschema
Aktivitetsbidrag
Fotoalbum
Stadgar
OrkIdén
Pensionär
Info in English

Ansvarig utgivare:
Martin Carlsson
Webmaster:
Martin Carlsson

Denna sida är publicerad för alla motionärer inom Tetra Pak Lund. Aktiviteter
Aktivitetsbidrag
Regler för startavgifter inom och utanför Skåne

 

OBS! Medlemskap i Tetra Pak IF krävs för att erhålla bidrag

 

Startavgifter

Startavgifter från sektionen bestämda lopp inom Skåne sponsras fullt ut av Tetra Pak IF.  Tetra Pak IF måste göra en gruppanmälning som inkluderar alla deltagare som önskar vara med i loppet.

 

Vid startavgifter utanför Skåne, för vilka lopp som helst, erhålls ett aktivitetsbidrag på max 200kr/lopp och gäller inom den enskilda sektionens budgetramar. Kommer det in fler ansökningar om aktivitetsbidrag än vad budgeten tillåter sker prioritering så att pengarna blir rättvist fördelade mellan de som ansökt.

Det krävs ingen laganmälan för lopp utanför Skåne, utan anmälan sker individuellt, ange om möjligt även Tetra Pak IF som förening vid anmälan. Man får sedan ansöka om aktivitetsbidrag hos respektive sektionsledare. Spara kvitto och bevis på deltagande!

 

Aktivitetsbidraget kan inte kombineras med andra ersättningar såsom reseersättning etc. Aktivitetsbidraget betalas ut i efterhand till sektionsledaren som ska lämna in underlag på deltagare, deras signatur samt anställningsnummer till kassör.

 

 

Regler för sponsring av startavgifter   Huvudregeln är att Tetra Pak IF sponsrar startavgifter med 100% då det gäller evenemang inom Skåne. Huvudregeln är också att evenemang utanför Skåne ej sponsras.

Kompletteringsregeln (se ovan) innebär att Tetra Pak IF kan sponsra lopp utanför Skåne med ett aktivitetsbidrag, max 200kr/lopp.

Avseende startavgifter utanför Skåne så sponsrar Tetra Pak IF endast med aktivitetsbidrag, dvs man kan inte få reseersättning också.

Om man väljer att tävla för annan klubb eller förening än Tetra Pak IF så utgår ingen sponsring från Tetra Pak IF i form av startavgift, aktivitetsbidrag och/eller liknande.

If choosing to race for another club than Tetra Pak IF there will not be any sponsorship from Tetra Pak IF in terms of registration fee, "aktivitetsbidrag" or similar.