Nyheter
Styrelsen
OrkIdén
Pensionär

Ansvarig utgivare:
Martin Carlsson
Webmaster:
Martin Carlsson

Denna sida är publicerad för alla motionärer inom Tetra Pak Lund. Aktiviteter
Övriga funktionärer

Befattning: Namn: Ankn: Byggnad:
Ordförande Martin L Carlsson 5806 313K
Vice ordförande Anna Wohlfahrt Staaf 3566 321
Sekreterare Jessica Chmiel 5430 106
Kassör Tsvetelina Petrova
Ledamot Josefine Stéen 1725 313K
Ledamot Admira Mesic 6411 317
Ledamot Theresa Skog 6372 314
Ledamot Jan Järlid 2782 104
Revisor Ann-Kristin Sjöström 3544 314
Revisorsuppleant Carina Petersson 4518 311
Valberedare, sk Therese Fridström 1484 311
Valberedare Roger Boklund 5761 316