Regler och PM

Observera att du måste logga in för att se dokumenten på denna sida.

Nedan finns gällande regler och PM.
Alla banläggare uppmanas att läsa igenom PM för banläggare före sitt arrangemang.

   PM för banläggare

   PM för deltagare

   PM resultat och troféer

   Deltagarförteckning

   Tom resultatlista

   Instruktion för att avläsa masterenhet

Årsmöte

  Årsmötet ägde rum den 27 februari 2023 på Orkidèn.
  Se protokollet nedan.

  Nästa årsmöte hålls preliminärt slutet av februari 2024.

   Protokoll från årsmötet 2022
Publisher: Bert-Uno Nilsson | Webmaster: Andreas Nilsson | Last modified: Söndag, 14 Maj 2023