Vill du boka Ork Idén kontaktar du Vakten ankn 1400.

Vägbeskrivning till Ork Idén:

Från Lund

Kör väg 16 mot Dalby.
I rondellen, sväng vänster. Fortsätt, genom rondell, uppför backen.
* Kör rakt fram några hundra meter tills du kommer fram till en s k T-korsning.
Sväng höger (mot Dalby centrum).
Tag andra vägen till vänster (Tetravägen, skyltat med vanlig gatuskylt).
Även skyltat Ork
Idén
Glöm inte: Maxhastighet 30 km/h
Kör tills vägen svänger 90 grader åt vänster och du är framme vid Ork
Idén (rött trähus), som ligger på vänster sida.

Från Malmö

Kör till Staffanstorp.
Följ väg 11 mot Dalby
I Dalby rondellen, sväng vänster mot Lund
I nästa rondell, tag första höger. Fortsätt, genom rondell, uppför backen.
Därefter enligt * ovan.