TPIFs pensionärers egen sida

TPIF-medlem som pensioneras får lov att fortsätta medlemskapet i TPIF,
och det fortsätter så länge som årsavgiften erläggs.
Ingen påminnelse skickas ut, utan det är ditt eget ansvar att betala.

En pensionär kan alltså inte bli medlem efter sin pensionering utan måste vara medlem innan anställningen avslutats på Tetra Pak.

Så här betalar du din medlemsavgift.

Medlemsavgift per år: 250 kr.
För golfare tillkommer ytterligare 400:- per år
Pengarna sätts in på TPIFs BG-nr: 5380-3128.
Vänligen uppge Namn, före detta anstnr och e-mailadress på bg-avin.
OBS Medlemsavgiften för året ska betalas in 1 - 31 maj

Du som är nybliven pensionär: Anmäl din nya e-mail-adress snarast!
Gör du så får du fortlöpande information om TPIFs aktiviteter