TPIFs pensionärers egen sida

TPIF-medlem som pensioneras får lov att fortsätta medlemskapet i TPIF,
och det fortsätter så länge som årsavgiften erläggs.
Ingen påminnelse skickas ut, utan det är ditt eget ansvar att betala.

En pensionär kan alltså inte bli medlem efter sin pensionering utan måste vara medlem innan anställningen avslutats på Tetra Pak.

Så här betalar du din medlemsavgift.
 

Medlemsavgift per år: 200 kr. (Beslutad höjning från 150 till 200kr vid Årsmötet 2015)
För golfare tillkommer ytterligare 300:- per år  NYTT
Pengarna sätts in på TPIFs BG-nr: 5380-3128.
Vänligen uppge Namn, före detta anstnr, OBS Nödvändigt, och eventuell e-mailadress på bg-avin.
Medlemsavgiften för året ska betalas in under maj månad.

Du som är nybliven pensionär: Anmäl din nya e-mail-adress snarast!